за нас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

Medelinked е създадена като Zaptag през 2005 година, за да се позволи на хората да използват мобилни технологии и cloud за повишаване ефективността на здравеопазването, което им позволява безопасно да създаде свой профил на здравето в интернет, както и да се свързват и да обменят информация със своята мрежа от надеждни партньори в областта на здравеопазването.

Управление на всичките си медицински данни на едно място помага на хората безопасно да следи и следите се подобри по-лесно и по-бързо, както и да споделят жизнено важни данни с доставчиците на медицински услуги (лекар, консултант, застраховател), за да им осигури достъп до най-новите медицински данни. Това им позволява да осигурят възможно най-добрата грижа и позволява на човек да контролира собственото си здраве.

Medelinked Health Cloud и API също така позволяват на разработчиците да създават серия от нови приложения, които осигуряват реални ползи за здравето на крайния потребител.

Medelinked се намира в Оксфордшир, Великобритания.